Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4106 300c 350
Reposted frommelodyphantom melodyphantom
Ty należysz do tych rzadkich typów, które nie dają się otoczeniu. Twoim największym zagrożeniem jesteś Ty sama.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromardnaskela ardnaskela vialubie-lato lubie-lato
ktoś mnie pogryzł, wypluł, a teraz leżę gdzieś na podłodze i nie mam siły wstać
— uratuj mnie
Click on window to create circles, to make sound.
Reposted fromniah22 niah22 viaskrzacik skrzacik
1875 91fe 350

digital painting by Jose Antonio Gonzalez Carrasco

Reposted fromoolong oolong
I'm your target you are my destiny
Uparłem się.
Tak. Na Ciebie.
Reposted fromflyleaf flyleaf vialubie-lato lubie-lato
4928 9c42 350
Reposted fromtazzy tazzy
Do Mnie.
Nadal jesteś dla mnie wszystkim.
1546 82e8 350

Musisz się pogodzić
z tą sytuacją. To za każdym razem
jest jednakowo silne. To za każdym razem
jest jednakowo martwe.
— MŚ, on wie.
Reposted frometerycznie eterycznie viajefimijja jefimijja
4884 4d3f 350
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viajefimijja jefimijja
(...) Chcę teraz jeszcze jednej rzeczy. Chcę listu od Ciebie, w którym mi napiszesz, że zostaniesz ze mną na zawsze, na cienkie i na grube; że nie opuścisz mnie nigdy i że nasz związek jest święty i pozostanie święty bez względu na to, co mnie spotka i co będę musiał przeżyć w najbliższym czasie".
— hłasko do osieckiej.
Reposted frometa eta vialubie-lato lubie-lato
Gdziekolwiek jest, parzy mnie z daleka, szarpie mnie w kawałki samą swoją nieobecnością.
                                                                                                                                     Julio Cortazar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl